شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۱۵ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان سروستان توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 15 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان سروستان خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۴۰۰۰ تن کود کشاورزی اوره از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 4000 تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران کشاورزی در سطح استان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند خبر داد. ...
مقدار

مقدار ۳۰ تن کود کشاورزی اوره از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ممسنی استان فارس توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 30 تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران شهرستان ممسنی خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان اردبیل از آغاز سال جاری تا کنون

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 3746 تن کود کشاورزی از مبدا استان فارس به مقصد استان اردبیل در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۴۲۵ تن نهاده کشاورزی به استان هرمزگان توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 425 تن نهاده کشاورزی به استان هرمزگان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان زرین دشت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان زرین دشت خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان فسا

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان از انبار کارگزاران شهرستان فسا خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۴۱۲ تن نهاده کشاورزی به استان کهگیلویه و بویر احمد توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع مقدار ۴۱۲ تن نهاده کشاورزی به استان کهگیلویه و بویر احمد خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۱۰۷ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان کوار توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 107 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان کوار در خرداد ماه خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار