بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰ تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 300 تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۳۲ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان فراشبند توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 32 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان فراشبند خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان قم در سه ماهه نخست سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 1000 تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان قم در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
نمونه

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت ۱۱۹ تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت 119 تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا در خرداد ماه خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان مهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان مهر خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ارسنجان در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع کود کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ارسنجان در سومین ماه از سال خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان هرمزگان در سه ماهه نخست سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع بیش از 1000 تن کود کشاورزی از مبدا استان فارس به مقصد استان اردبیل در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سومین ماه سال جاری مقدار ۱۲۲۸۵ تن کود کشاورزی اوره را به مقاصد تعیین شده در سطح کشور توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 12285 تن کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده در سطح کشور در خرداد ماه خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار