بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰ تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 300 تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۳۲ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان فراشبند توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 32 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان فراشبند خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان قم در سه ماهه نخست سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 1000 تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان قم در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
نمونه

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت ۱۱۹ تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت 119 تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا در خرداد ماه خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان مهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان مهر خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ارسنجان در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع کود کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ارسنجان در سومین ماه از سال خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان هرمزگان در سه ماهه نخست سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع بیش از 1000 تن کود کشاورزی از مبدا استان فارس به مقصد استان اردبیل در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سومین ماه سال جاری مقدار ۱۲۲۸۵ تن کود کشاورزی اوره را به مقاصد تعیین شده در سطح کشور توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 12285 تن کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده در سطح کشور در خرداد ماه خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۱۵ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان سروستان توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 15 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان سروستان خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۴۰۰۰ تن کود کشاورزی اوره از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 4000 تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران کشاورزی در سطح استان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند خبر داد. ...
مقدار

مقدار ۳۰ تن کود کشاورزی اوره از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کارگزاران شهرستان ممسنی استان فارس توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 30 تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران شهرستان ممسنی خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰۰ تن کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان اردبیل از آغاز سال جاری تا کنون

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 3746 تن کود کشاورزی از مبدا استان فارس به مقصد استان اردبیل در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۴۲۵ تن نهاده کشاورزی به استان هرمزگان توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 425 تن نهاده کشاورزی به استان هرمزگان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان زرین دشت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان زرین دشت خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان فسا

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان از انبار کارگزاران شهرستان فسا خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۴۱۲ تن نهاده کشاورزی به استان کهگیلویه و بویر احمد توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع مقدار ۴۱۲ تن نهاده کشاورزی به استان کهگیلویه و بویر احمد خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۱۰۷ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان کوار توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 107 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان کوار در خرداد ماه خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۲۷۰۳ کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان قزوین از آغاز سال جاری تا کنون

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 2703 کود کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان قزوین از آغاز سال جاری تا کنون خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۹۰ تن کود کشاورزی اوره به شهرستان لامرد استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع مقدار 90 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان لامرد خبر داد. ...
تشکیل

تشکیل شورای کشاورزی استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تشکیل شورای کشاورزی استان خبر داد. ...
نمونه

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت ۵۰ تولیدی شرکت میهن زاج در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت 50 تولیدی شرکت میهن زاج در خرداد ماه خبر داد. ...
ارسال

ارسال ۳ هزار تن کود کشاورزی به استان گلستان از آغاز سال جاری تا کنون

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال 3 هزار تن کود کشاورزی به استان گلستان از آغاز سال جاری تا کنون خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۱۲۲ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 122 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد خبر داد. ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان تهران ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 1766 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان تهران در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۲۰۰ تن نهاده کشاورزی برای کشاورزان استان قزوین تامین کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 200 تن کود ازته به مقصد استان قزوین در سومین ماه سال جاری خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و ارسال کود کشاورزی اوره از مبدا شیراز به استان اردبیل

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 79 تن کود ازته به مقصد استان اردبیل در خرداد ماه خبر داد. ...
تامین

تامین بیش از ۴ هزار تن کود کشاورزی اوره در استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین بیش از 4 هزار تن کود کشاورزی اوره در استان فارس خبر داد. ...
۸۰

۸۰ تن کود کشاورزی ازته بین کارگزاران شهرستان فسا توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 80 تن کود کشاورزی ازته بین کارگزاران شهرستان فسا خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۹۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان خرمبید

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 95 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان خرمبید خبر داد. ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین بیش از 1000 تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار