بارگیری

بارگیری و توزیع ۴۴۳ تن کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان فسا استان فارس

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 443 تن کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان فسا استان فارس خبر داد. ...
تأمین

تأمین و ارسال ۴۵۷۵ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کرمان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۴۵۷۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استا ...
بارگیری

بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ فارس به مقصد استان مازندران

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ فارس به مقصد استان مازندران خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان یزد

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس توزیع کود کشاورزی ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان یزد خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۲۴۰۰ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و ارسال 2400 تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان خرامه در اردیبهشت ماه

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان خرامه در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان استهبان در اردیبهشت ماه

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 140 تن کود کشاورزی ازته به شهرستان استهبان در استان فارس خبر داد. ...
حمل

حمل و توزیع کود کشاورزی ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 575 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان هرمزگان در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان فیروزآباد در اردیبهشت ماه

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان فیروزآباد در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۲۸۰۰ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان همدان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و ارسال 2800 تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان همدان خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار