توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان یزد

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس توزیع کود کشاورزی ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان یزد خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۲۴۰۰ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و ارسال 2400 تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان قیرو کارزین در اردیبهشت ماه

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 210 تن کود کشاورزی ازته به شهرستان قیرو کارزین در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع نهاده های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان بختگان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۱۶۷۳ تن نهاده کشاورزی (پتاسه) به شهرستان بختگان استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر دا ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان ارسنجان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری مقدار ۱۰۰ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان ارسنجان استان فارس با ...
توزیع

توزیع ۶۷۰ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان سرچهان استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۶۷۰ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان سرچهان استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر داد. مدی ...
بارگیری

بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری مقدار ۵۵۰ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد ...
تامین

تامین ۲۳۳ تن از انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۲۳۳ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
توزیع

توزیع انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان یزد

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۷۶۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
ارسال

ارسال کود کشاورزی به مقصد کارگزاران شهرستان پاسارگاد استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: با توجه به نقش کودهای کشاورزی ازته در تغذیه گیاهی و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، در فروردین م ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار