صدور۵۳۹۵۱

صدور۵۳۹۵۱ حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از صدور53951 حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۲۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3200 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۶۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3600 تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
نمونه

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت ۱۱۹ تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت 119 تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازته و پتاسه) به انبار کارگزاران شهرستان سپیدان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازته و پتاسه) به انبار کارگزاران شهرستان سپیدان خبر داد. ...
صدور

صدور ۲۸۲۲۹ حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از صدور 28229 حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
حمل

حمل و ارسال بیش از ۶۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و ارسال بیش از 600 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی خبر داد. ...
حمل

حمل و توزیع بیش از ۱۵۲۰ تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و توزیع بیش از 1520 تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار