بازگشایی

بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی و بازگشایی پاکات مناقصه در شعبه فارس  و در ...
بازگشایی

بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی و بازگشایی پاکات مناقصه در شعبه فارس  و در مورخ ۱۴۰۳ ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار