توزیع

توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان فراشبند خبر داد. ...
تمدید

تمدید قرارداد عاملیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تمدید 12 فقره قرارداد عاملیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خرداد ماه خبر داد. ...
ارسال

ارسال کود کشاورزی به انبار کارگزاران شهرستان داراب در خرداد ماه سال جاری

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین توزیع ۴۵ تن کود کشاورزی کلرور پتاسیم گرانوله به مقصد شهرستان داراب در خرداد ماه خبر داد. به گفته ا ...
تامین

تامین و توزیع ۱۸۹ تن کود اوره در سطح شهرستان شیراز

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 189 تن کود اوره بین کارگزاران در سطح شهرستان شیراز خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۳۴۵ تن نهاده کشاورزی به انبار کارگزاران استان زنجان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 345 تن نهاده کشاورزی به انبار کارگزاران استان زنجان خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان از انبار کارگزاران شهرستان داراب

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان از انبار کارگزاران شهرستان داراب مورخ 1403/04/10 خبر داد. ...
بیش

بیش از ۳۰۰۰ تن کود کشاورزی بین کارگزاران استان آذربایجان شرقی توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال بیش از 3000 تن کود کشاورزی بین کارگزاران استان آذربایجان شرقی خبر داد. ...
انواع

انواع نهاده‌های کشاورزی بین کارگزاران شهرستان خرمبید استان فارس توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی بین کارگزاران شهرستان خرمبید خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۱۹۶ تن نهاده کشاورزی به انبار کارگزاران استان یزد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 196 تن نهاده کشاورزی به انبار کارگزاران استان یزد خبر داد. ...
انواع

انواع نهاده‌های کشاورزی بین کارگزاران شهرستان آباده توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی بین کارگزاران شهرستان آباده خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار