تامین

تامین و ارسال ۲۴۰۰ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و ارسال 2400 تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و توزیع کود کشاورزی ازته به شهرستان استهبان در اردیبهشت ماه

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 140 تن کود کشاورزی ازته به شهرستان استهبان در استان فارس خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۱۱۹۲ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان قم

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 1192 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان قم از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و حمل ۱۱۰۰ تن کود ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل 1100 تن کود ازته از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۱۷۶۶ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان تهران

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 1766 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان تهران از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد. ...
تامین

تامین و ارسال ۵۰۰ تن از انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کردستان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۵۰۰ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان مرودشت

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال ۳۱۴۲/۵ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان مرودشت استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر داد ...
تامین

تامین ۲۳۳ تن از انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۲۳۳ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
بارگیری

بارگیری و ارسال ۸۹۸ تن از انواع نهاده های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان شیراز

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۸۹۸ تن کود اوره کشاورزی به انبار کارگزاران در شهرستان شیراز در فروردین ماه سال جاری خبر د ...
بارگیری

بارگیری و حمل ۳۰۰ تن از انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان سمنان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۳۰۰ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار