عملیات

عملیات ارسال ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: از فروردین ماه سال جاری تاکنون مقدار ۱۶۵۴ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز از طریق حمل ریلی به ...
عملیات

عملیات ارسال ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد استان خراسان رضوی

به گزارش سحاب پرس و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: از فروردین ماه سال جاری تاکنون مقدار ۷۱۰/۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز از طریق حمل ریلی به ا ...
عملیات

عملیات حمل ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد استان گلستان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: از سال ۱۴۰۲ تاکنون مقدار ۴۹۹۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز از طریق حمل ریلی به استان گلستا ...
عملیات

عملیات حمل ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد استان آذربایجان شرقی در فروردین ماه سال جاری

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: در فروردین ماه  سال ۱۴۰۳ مقدار ۹۴۳/۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز از طریق حمل ریلی به ...
عملیات

عملیات حمل ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد استان آذربایجان شرقی

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: با توجه به مزایای حمل ریلی نسبت به جاده ای و امکانات و زیرساخت های موجود در استان فارس، در سال ...
عملیات

عملیات حمل ریلی کود اوره کشاورزی به مقصد استان آذربایجان شرقی

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: با توجه به مزایای حمل ریلی نسبت به جاده ای و امکانات و زیرساخت های موجود در استان فارس، از تاری ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار