بیش

بیش از ۶ هزار حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در سه ماه نخست سال جاری صادر شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از صدور بیش از 6 هزار حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در سه ماه نخست سال جاری خبر داد. ...
تأمین

تأمین ۶۰۰ تن کود کشاورزی پتاسه در استان فارس در خرداد ماه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین 600 تن کود کشاورزی پتاسه در استان فارس در خرداد ماه سال جاری خبر داد. ...
بیش

بیش از ۲۰۰ تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران شهرستان اقلید توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال بیش از 200 تن کود کشاورزی اوره بین کارگزاران شهرستان اقلید در خرداد ماه خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۷۰۰ تن نهاده کشاورزی برای کشاورزان استان آذربایجان غربی تامین کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و ارسال 700 تن نهاده کشاورزی برای کشاورزان استان آذربایجان غربی خبر داد. ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال بیش از 1000 تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی خبر داد. ...
بیش

بیش از ۲۰۰۰ تن کود کشاورزی بین کارگزاران جنوب کرمان توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 2300 تن کود کشاورزی اوره از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد جنوب کرمان خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و ارسال کود ازته از مبدا استان فارس به مقصد استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 408 تن کود ازته به مقصد استان مرکزی در سومین ماه سال جاری خبر داد. ...
تمدید

تمدید قرارداد عاملیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تمدید 12 فقره قرارداد عاملیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خرداد ماه خبر داد. ...
ارسال

ارسال کود کشاورزی به انبار کارگزاران شهرستان داراب در خرداد ماه سال جاری

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین توزیع ۴۵ تن کود کشاورزی کلرور پتاسیم گرانوله به مقصد شهرستان داراب در خرداد ماه خبر داد. به گفته ا ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۵۰۰ تن کود کشاورزی به استان یزد ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال بیش از 1500 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران در استان یزد خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار