ارسال

ارسال ۳ هزار تن کود کشاورزی به استان گلستان از آغاز سال جاری تا کنون

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال 3 هزار تن کود کشاورزی به استان گلستان از آغاز سال جاری تا کنون خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۱۲۲ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 122 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پاسارگاد خبر داد. ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان تهران ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 1766 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان تهران در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۲۰۰ تن نهاده کشاورزی برای کشاورزان استان قزوین تامین کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 200 تن کود ازته به مقصد استان قزوین در سومین ماه سال جاری خبر داد. ...
بارگیری

بارگیری و ارسال کود کشاورزی اوره از مبدا شیراز به استان اردبیل

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 79 تن کود ازته به مقصد استان اردبیل در خرداد ماه خبر داد. ...
تامین

تامین بیش از ۴ هزار تن کود کشاورزی اوره در استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین بیش از 4 هزار تن کود کشاورزی اوره در استان فارس خبر داد. ...
۸۰

۸۰ تن کود کشاورزی ازته بین کارگزاران شهرستان فسا توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و ارسال 80 تن کود کشاورزی ازته بین کارگزاران شهرستان فسا خبر داد. ...
تامین

تامین و توزیع ۹۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان خرمبید

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 95 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران شهرستان خرمبید خبر داد. ...
در

در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد ارسال شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین بیش از 1000 تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کهکیلویه و بویر احمد خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۱۷۵ تن نهاده کشاورزی برای کشاورزان جنوب استان کرمان تامین کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 175 تن کود ازته به مقصد جنوب استان کرمان (جیرفت) در سومین ماه سال جاری خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار