تامین

تامین و توزیع کود کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس به مقصد استان آذربایجان شرقی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 325 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز بین کارگزاران استان آذربایجان شرقی در تیر ماه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۹۰۰ تن کود کشاورزی اوره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به استان کردستان در چهار ماهه نخست سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 900 تن کود کشاورزی اوره از مبدا استان فارس به مقصد استان کردستان در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۲۵ تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان زرین دشت توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 25 تن کود اوره بین کارگزاران شهرستان زرین دشت خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۲۴۰ تن نهاده کشاورزی به استان اصفهان توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع 240 تن نهاده کشاورزی به استان اصفهان خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰ تن کود کشاورزی پتاسه از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 300 تن کود کشاورزی پتاسه از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان خبر داد. ...
شرکت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مقدار ۹۴۰۲۲ تن کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده در سه ماهه نخست سال جاری در سطح کشور توزیع کرد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع مقدار 94022 تن کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده در سطح کشور در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...
در

در سومین ماه نخست سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تن انواع نهاده کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بیش از 5000 تن انواع نهاده کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان خبر داد. ...
بازدید

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از انبار کارگزاران شهرستان خرامه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۰۰ تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 300 تن کود کشاورزی فسفاته از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سطح استان خبر داد. ...
توزیع

توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع نهاده‌‌ کشاورزی بین کارگزاران شهرستان بوانات در خرداد ماه خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار