تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۷ ق٫ظ
فهرست نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر مرودشت اعلام شد
فهرست نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر مرودشت اعلام شد به گزارش سلام مرودشت، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرمرودشت می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مرودشت به شرح زیر است: ۱ – […]

به گزارش سلام مرودشت، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرمرودشت می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مرودشت به شرح زیر است:

۱ – آقای عباسعلی اتابکی مشهور به اتابکى فرزند عطاء کد نامزد ۱۲۴

 • ۲ آقای ابراهیم احدی فرزند زینل کد نامزد ۱۲۵
 • ۳ آقای رضا امیری فرزند شمشاد کد نامزد ۱۴۶
 • ۴ آقای محمدابراهیم امینی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۴۷
 • ۵ آقای رحمن برازجانی فرزند شکراله کد نامزد ۱۴۹
 • ۶ آقای پوریا بهرامی فرزند پرند کد نامزد ۱۵۱
 • ۷ آقای محمود جابری فرزند احمدقلی کد نامزد ۱۵۷
 • ۸ آقای محمدامین جیواد فرزند حجت اله کد نامزد ۱۵۸
 • ۹ آقای علیرضا چراغی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۵۹
 • ۱۰ خانم سیده فاطمه حبیبی فرزند سیدمصطفی کد نامزد ۱۶۲
 • ۱۱ آقای جمعه بخش حسینی فرزند جانعلی کد نامزد ۱۶۴
 • ۱۲ آقای میثم حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸
 • ۱۳ آقای حبیب خانی زاده فرزند ابوالفتح کد نامزد ۱۷۱
 • ۱۴ آقای غلامعلی خسروانی فرزند بهمن کد نامزد ۱۷۲
 • ۱۵ آقای اسماعیل خلیفه فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۵
 • ۱۶ آقای ایمان دانا فرزند مختار کد نامزد ۱۷۸
 • ۱۷ خانم سمیرا درستکار مشهور به رستگار فرزند صمد کد نامزد ۱۷۹
 • ۱۸ آقای آزاد دیندارلو فرزند مراد کد نامزد ۱۸۱
 • ۱۹ آقای محمد رستمی فرزند صفدر کد نامزد ۱۸۴
 • ۲۰ آقای حمداله رفیعی سهل آبادی فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۷
 • ۲۱ خانم پریسا رهنما فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۹
 • ۲۲ آقای حامد زارع فرزند مظفر کد نامزد ۱۹۲
 • ۲۳ آقای حسین زارع فرزند اله یار کد نامزد ۱۹۵
 • ۲۴ آقای عیسی زارع مشهور به حمید فرزند اسحق کد نامزد ۱۹۶
 • ۲۵ آقای قاسم زارع فرزند برات کد نامزد ۱۹۷
 • ۲۶ آقای محسن زارع فرزند حق یار کد نامزد ۲۱۴
 • ۲۷ آقای محمد زارع فرزند حاصل کد نامزد ۲۱۵
 • ۲۸ آقای محمدهادی زارع فرزند کمال کد نامزد ۲۱۷
 • ۲۹ آقای نصراله زارع مشهور به دکتر زارع فرزند عوضکد نامزد ۲۱۸
 • ۳۰ آقای یزدان زارع فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۱۹
 • ۳۱ آقای آرمان زارعی فرزند سیاوش کد نامزد ۲۴۲
 • ۳۲ آقای مجتبی سهرابی فرزند حسین کد نامزد ۲۵۲
 • ۳۳ آقای محمد شریعتی فرزند علی کد نامزد ۲۵۴
 • ۳۴ آقای محسن شهریاری فرزند ساری کد نامزد ۲۵۷
 • ۳۵ آقای مهدی شهریاری فرزند قیصور کد نامزد ۲۵۸
 • ۳۶ آقای محمد شیروانی فرزند جلیل کد نامزد ۲۵۹
 • ۳۷ آقای محمدرضا شیروانی مشهور به حاج محمد رضا فرزند کاکاجان کد نامزد ۲۶۱
 • ۳۸ آقای فرامرز شیری فرزند قلی کد نامزد ۲۶۴
 • ۳۹ آقای جواد صادقی فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۶۷
 • ۴۰ آقای ابوذر صالحی فرزند امیرهوشنگ کد نامزد ۲۶۸
 • ۴۱ آقای روح اله صالحی فرزند فضل اله کد نامزد ۲۶۹
 • ۴۲ آقای بهمن صحت فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۷۱
 • ۴۳ آقای وحید علی پورحقیقی فرزند صفدر کد نامزد ۲۷۴
 • ۴۴ آقای محمدرضا عمادی فرزند جعفر کد نامزد ۲۷۶
 • ۴۵ آقای محمد فارسی مشهور به مهندس فارسى فرزند اسکندر کد نامزد ۲۷۸
 • ۴۶ آقای محمدهادی فرجی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۷۹
 • ۴۷ خانم فاطمه فلاحی فرزند نوراحمد کد نامزد ۲۸۲
 • ۴۸ آقای حمید قربانی فرزند منصور کد نامزد ۲۸۷
 • ۴۹ آقای پوریا کریمی فرزند بیژن کد نامزد ۲۹۸
 • ۵۰ آقای محمدصادق کریمی دوست مشهور به کریمى فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱۲
 • ۵۱ آقای افشین کشاورز فرزند عوضکد نامزد ۴۱۵
 • ۵۲ آقای رسول کشتکار فرزند محمود کد نامزد ۴۱۶
 • ۵۳ آقای محمدحسن کشت کار فرزند زیاد کد نامزد ۴۱۹
 • ۵۴ آقای محمد گل محمدی عمله مشهور به محمد فرزند عباس کد نامزد ۴۲۱
 • ۵۵ آقای علیرضا مؤمنی فرزند امیرعلی کد نامزد ۴۲۴
 • ۵۶ آقای اباذر محمدی مشهور به ابوذر فرزند حسین کد نامزد ۴۲۵
 • ۵۷ آقای آریا مختاری فرزند علی نقی کد نامزد ۴۲۸
 • ۵۸ آقای محمدامین مختاری مشهور به امین فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۵۱
 • ۵۹ آقای مهدی مختاری مشهور به مهدی عطا فرزند عطاء کد نامزد ۴۵۲
 • ۶۰ آقای محسن مردانه فرزند علی قربان کد نامزد ۴۵۶
 • ۶۱ آقای بهمن مردانی فرزند برج علی کد نامزد ۴۵۷
 • ۶۲ آقای فردین مردانی فرزند علی کد نامزد ۴۵۸
 • ۶۳ آقای بهبود معصومی فرزند فرهاد کد نامزد ۴۵۹
 • ۶۴ آقای روح اله منصوری منش فرزند خسرو کد نامزد ۴۶۱
 • ۶۵ آقای امین نامی زاده فرزند ولی کد نامزد ۴۶۴
 • ۶۶ آقای زین العابدین نجفی مشهور به عابد فرزند حسن کد نامزد ۴۶۹
 • ۶۷ آقای مرتضی نعمت الهی فرزند فتح اله کد نامزد ۴۷۴
  توجه :
  -۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
  تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
  -۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری مرودشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
  از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
  -۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
  شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

علیرضا بیات پور فرماندار ویژه
شهرستان مرودشت

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار