توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس خبر داد. ...
توزیع

توزیع ۲۱۲۵ تن کود کشاورزی اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران جیرفت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 2125 تن کود کشاورزی اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران جیرفت خبر داد. ...
تأمین

تأمین و ارسال بیش از ۱۱۰۰ تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و ارسال بیش از 1100 تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
حمل

حمل و ارسال ۲۵۰۳ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و ارسال 2503 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان قزوین خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان اصفهان خبر داد. ...
نشست

نشست اجلاس مشاورین امور دستگاه‌های استان فارس با موضوع جوانی جمعیت و حمایت خانواده

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: نشست اجلاس مشاورین امور دستگاه‌های استان فارس با موضوع جوانی جمعیت و حمایت خانواده با حضور ...
توزیع

توزیع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان لارستان در اردیبهشت ماه

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۳۰ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان لارستان استان فارس در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. وی ...
تأمین

تأمین و ارسال بیش از ۱۶۳۹ تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان یزد در دو ماهه سال جاری

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع بیش از ۱۶۳۹ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاور ...
حمل

حمل و ارسال ۳۲۷۵ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مازندارن

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۳۲۷۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استا ...
توزیع

توزیع ۹۰۷ تن کود از مبدأ فارس به مقصد استان قزوین

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار ۹۰۷ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مور ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار