صدور۵۳۹۵۱

صدور۵۳۹۵۱ حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از صدور53951 حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۲۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3200 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان سیستان و بلوچستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۶۰۰ تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3600 تن کود کشاورزی از مبدا پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
نمونه

نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت ۱۱۹ تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانول پارت 119 تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازته و پتاسه) به انبار کارگزاران شهرستان سپیدان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازته و پتاسه) به انبار کارگزاران شهرستان سپیدان خبر داد. ...
صدور

صدور ۲۸۲۲۹ حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از صدور 28229 حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
حمل

حمل و ارسال بیش از ۶۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و ارسال بیش از 600 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی خبر داد. ...
حمل

حمل و توزیع بیش از ۱۵۲۰ تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و توزیع بیش از 1520 تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس خبر داد. ...
توزیع

توزیع ۲۱۲۵ تن کود کشاورزی اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران جیرفت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 2125 تن کود کشاورزی اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران جیرفت خبر داد. ...
تأمین

تأمین و ارسال بیش از ۱۱۰۰ تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و ارسال بیش از 1100 تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان هرمزگان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
حمل

حمل و ارسال ۲۵۰۳ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و ارسال 2503 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان قزوین خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان اصفهان خبر داد. ...
نشست

نشست اجلاس مشاورین امور دستگاه‌های استان فارس با موضوع جوانی جمعیت و حمایت خانواده

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: نشست اجلاس مشاورین امور دستگاه‌های استان فارس با موضوع جوانی جمعیت و حمایت خانواده با حضور مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده و مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی […] ...
توزیع

توزیع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان لارستان در اردیبهشت ماه

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۳۰ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان لارستان استان فارس در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. وی با اعلام خبر فوق افزود: کودهای کشاورزی به […] ...
تأمین

تأمین و ارسال بیش از ۱۶۳۹ تن انواع نهاده‌های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان یزد در دو ماهه سال جاری

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع بیش از ۱۶۳۹ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان یزد در دو ماهه سال جاری تاکنون […] ...
حمل

حمل و ارسال ۳۲۷۵ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مازندارن

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۳۲۷۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مازندران از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد. وی […] ...
توزیع

توزیع ۹۰۷ تن کود از مبدأ فارس به مقصد استان قزوین

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار ۹۰۷ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان قزوین بارگیری و ارسال گردید. […] ...
روایتی

روایتی از زندگی عشایری در مرودشت

به گزارش پایگاه خبری سلام مرودشت ،چند ایل در مرودشت ساکن هستند و جمعیت قابل توجهی از شهرستان مرودشت را عشایر زادگان تشکیل می دهند . عکس از فاطمه کشتکار  ...
واپسین

واپسین روزهای بهار در مرودشت

به گزارش پایگاه خبری سلام مرودشت ،گوشه های از واپسین روزهای بهار در مرودشت را تقدیم حضورتان می کنیم . عکس از : فاطمه کشتکار ...
عکس

عکس هایی از آسمان مرودشت

به گزارش پایگاه خبری سلام مرودشت ، عکس هایس از ایمان مرودشت را مشاهده می کنید. عکس از فاطمه کشتکار ...
برگزاری

برگزاری یادواره شهدا در رامجرد

به گزارش پایگاه خبری سلام مرودشت ، یادواره شهدا در رامجرد با حضور اسفندیار عبداللهی نماینده مردم شهرستان های مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد و مسئولین شهرستان برگزار شد. عکس از فاطمه کشتکار  ...
آسمان

آسمان شب در مرودشت

عکس از : فاطمه کشتکار ...
درنگی

درنگی در زیر آسمان // عکس روز

به گزارش سلام مرودشت، گزارش تصویری زیر با موضوع درنگی در زیر آسمان تهیه شده است. عکس از فاطمه کشتکار  ...
برگزاری

برگزاری دعای کمیل به یاد رئیس جمهور شهید در مرودشت

دعای کمیل به یاد رئیس جمهور شهید و یارانش برگزار شد. ...
برگزاری

برگزاری پیش گنگره سرداران امیران رزمندگان و ۱۵۰۰۰ شهید استان فارس در مرودشت + گزارش تصویری

پیش گنگره سرداران امیران رزمندگان و ۱۵۰۰۰ شهید استان فارس در مرودشت برگزار شد. ...
جلوه

جلوه هایی از بهار در مرودشت

به گزارش پایگاه خبری سلام مرودشت ، فصل بهار جلوه های زیبایی را در مرودشت آفریده است. عکس از : فاطمه کشتکار  ...
بارگیری

بارگیری و توزیع ۴۴۳ تن کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان فسا استان فارس

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و توزیع 443 تن کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان فسا استان فارس خبر داد. ...
تأمین

تأمین و ارسال ۴۵۷۵ تن کودهای کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان کرمان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس: حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۴۵۷۵ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان کرمان از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد. […] ...
بارگیری

بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ فارس به مقصد استان مازندران

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ فارس به مقصد استان مازندران خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار