بارگیری

بارگیری و توزیع ۱۸۰ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان بوانات در اردیبهشت ماه

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود: با توجه به نقش کودهای کشاورزی ازته در تغذیه گیاهی و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، در اردیبهشت ...
تامین

تامین و ارسال ۹۰۸ تن از انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان تهران

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۹۰۸ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان ...
بارگیری

بارگیری و حمل انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد انبار کارگزاران استان آذربایجان شرقی

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس؛ حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار ۱۹۹۳ تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مو ...
فروش

فروش مستقیم ۱۸۱ تن انواع نهاده های کشاورزی به کشاورزان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از فروش مستقیم ۱۸۱ تن نهاده های کشاورزی به کشاورزان از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد. وی ابراز کرد: کا ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان لارستان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری مقدار ۲۶۸ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان لارستان استان فارس با ...
توزیع

توزیع ۴۲۶ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان کوار استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۴۲۶ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان کوار استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر داد. مدیر ...
تامین

تامین و توزیع نهاده های کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان بختگان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۱۶۷۳ تن نهاده کشاورزی (پتاسه) به شهرستان بختگان استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر دا ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان ارسنجان

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری مقدار ۱۰۰ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان ارسنجان استان فارس با ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان فیروزآباد

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری مقدار ۷۷۶/۵ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان فیروزآباد استان فار ...
توزیع

توزیع ۶۷۰ تن کود کشاورزی ازته به شهرستان سرچهان استان فارس

به گزارش سلام مرودشت و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع ۶۷۰ تن کود اوره کشاورزی به شهرستان سرچهان استان فارس در فروردین ماه سال جاری خبر داد. مدی ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار