کنترل

کنترل بیولوژیک آفت بید چغندرقند در مرودشت

کارشناس حفظ نباتات مرکز جهاد کشاورزی نقش رستم از مبارزه بیولوژیک بر علیه آفت بید چغندردر مزارع چغندرقند درمنطقه نقش رستم شهرستان مرودشت خبر داد. به گزارش سلام مرودشت ابوذر اسماعیلی افزود: کنترل بیولوژیک این آفت با رهاسازی زنبور براکون در اواخر خرداد ...
برداشت

برداشت زیتون از باغ های مرودشت آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: برداشت زیتون کنسروی از ۱۵۰ هکتار باغ بارور زیتون ازاوایل شهریور در این شهرستان آغاز شده است و تا اواسط آذرماه ادامه دارد. به گزارش سلام مرودشت، عزیز رحیمی اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از ۴۵۰ تن میوه زیتون تولید ...
تولید

تولید ۲۵۵۰ تن کلم پیچ در مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: برداشت کلم پیچ از ۳۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۵۵۰ تن کلم پیچ تولید شود. به گزارش سلام مرودشت، عزیز رحیمی با بیان اینکه کلم در منطقه در دو مرحله و به صورت ن ...
برداشت

برداشت بادام در مرودشت آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: برداشت بادام درختی از 671 هکتار از باغ های بادام دیم و آبی در مرودشت آغاز شد‌ه است و پیش بینی می شود بالغ بر 500 تن بادام تولید شود. ...
مدیرجهاد

مدیرجهاد کشاورزی مرودشت: افزایش۶۲ درصدی تولید ذرت علوفه ای در مرودشت

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از افزایش تولید علوفه در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بالغ بر ۶۱۷ هزار تن ذرت علوفه ای تولید شود. به گزارش سلام مرودشت، عزیز رحیمی با بیان اینکه کشت ذرت در شهرستان در دو مرحله انجام می ...
مدیر

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس: افزایش بهره وری با کشت دوردیفه ذرت

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با تغییر آرایش کشت ذرت از روش معمولی به روش کشت دو ردیفه بهره وری آب حدود ۳۹درصد افزایش می یابد. به گزارش سلام مرودشت،امیر اسلامی با بیان اینکه در روش معمولی فاصله ردیف های ذرت ۷۵ سا ...
طرح

طرح انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به فضای گلخانه در مرودشت

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از اجرای ۴۸ هکتار گلخانه در این شهرستان خبر داد و گفت: انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه در این شهرستان ادامه دارد. به گزارش سلام مرودشت، سمیه کارگربا اشاره به ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی ...
مسئول

مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی مرودشت:  اجرای طرح تولید محصول گواهی شده گوجه فرنگی در مرودشت

مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از ایجاد پنج سایت الگویی محصول گواهی شده گوجه فرنگی در سطح ۱۶ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد. به گزارش سلام مرودشت، طاهره امیری با بیان اینکه گوجه فرنگی عمده محصول صیفی این شهرستان محسوب می شود، ...
غوره

غوره دیم در کامفیروز به مرحله برداشت رسید

مسئول مرکز جهاد کشاورزی کامفیروز جنوبی در مرودشت از آغاز برداشت غوره دیم از یکصد هکتار از انگورستان های این منطقه خبر داد. به گزارش سلام مرودشت، علی نقی قاسمی با اشاره به اینکه مدت زمان برداشت غوره ۱۵ تا ۲۰ روز است، افزود: برداشت غوره تا اواخر مرداد ...
مسئول

مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مرودشت: محصولات جدید صیفی در پروژه ملی گندم بنیان در مرودشت کشت شد

مسئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از آغاز کشت ارقام و محصولات مختلف صیفی در تناوب با گندم در پروژه ملی گندم بنیان در این شهرستان خبر داد. به گزارش سلام مرودشت، بیژن دهقان با بیان اینکه هدف از پروژه ملی گندم بنیان کشت محصولات جدید و ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار