توزیع

توزیع کود کشاورزی فسفاته به انبار کارگزاران شهرستان قیر و کارزین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی فسفاته به انبار کارگزاران شهرستان قیر و کارزین خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان کوار در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان کوار در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۲۷۹ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مرکزی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 1279 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مرکزی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان زنجان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان زنجان خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۲۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3200 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان سیستان و بلوچستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ...
حمل

حمل و ارسال بیش از ۶۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و ارسال بیش از 600 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان کهکیلویه و بویر احمد در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
حمل

حمل و توزیع بیش از ۱۵۲۰ تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل و توزیع بیش از 1520 تن انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان زرقان در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی به مقصد شهرستان بیضا استان فارس خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار