نتایج رسمی انتخابات اعلام شد : محمد مهدی برومندی مجددا رای اعتماد مردم را گرفت

چاپ

به دریافتی ” سلام مرودشت ” از گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان های مرودشت،ارسنجان وپاسارگاد با اتمام رأی گیری از مردم در این حوزه انتخابیه تا ساعت۲۳ جمعه هفتم اسفندماه ۹۴ کار شمارش آراء مأخوذه توسط مجریان شعب اخذ رأی بلافاصله آغاز و پس از انجام اقدامات قانونی وانتقال صندوق های آراء به فرمانداری مرودشت ،ارسنجان ،پاسارگاد وبخش های تابعه،نتایج به ترتیب اکثریت آراء به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱ محمد مهدی برومندی ۵۵۷۹۷
۲ عبداله استواری ۳۹۶۵۲
۳ محمدعلی قوهستانی ۳۹۵۱۷
۴ جلال الدین دلالت پور ۱۰۵۸۸
۵ علی رضا مقصودی ۷۴۸۰
۶ حمیده بذرگر ۷۰۲۹
۷ قادر شیروانی ۶۸۲۷
۸ رضا زارع ۵۸۲۵
۹ علی حسین رضائی نیا ۴۳۰۷
۱۰ مرتضی زارعی پور ۲۵۰۶
۱۱ پرویز کاوسی ۲۱۶۱
۱۲ لیلا منجذب مرودشتی ۱۴۳۱
۱۳ مهراب زارعی ۱۲۰۴
۱۴ وجیهه زارع ۵۸۸
۱۵ ناصر زارع ۵۲۹
۱۶ علی رضا منصوری ده بید ۵۲۸
۱۷ فخرالدین کرمی شیرازی ۳۵۹
جمع آرا ۱۸۶۳۲۸ یکصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و بیست و هشت